Eyasu Bekele

Eyasu is de operational manager van het Reko Koba washing station. Begin 2017 is het pas mogelijk geworden voor Ethiopische verwerkingsstations om koffie direct te exporteren zonder de Ethiopian Central Exchange ertussen. Via onze partners van The Coffee Quest kwamen we in aanraking met Eyasu en zijn team. Zij bleken enorm open te staan voor feedback en innovatie en waren al bezig met experimenten met verschillende verwerkingsmethodes. Dit ligt natuurlijk helemaal in lijn met de visie van Stielman, dus besloten we om hun hele eerste oogst, of tenminste het deel dat naar Nederland ging, op te kopen om ze zo te laten zien dat we echt de potentie in hun koffie zien. Na aankomst bleek de koffie nog beter te zijn geworden en hebben we deze gebruikt bij verschillende tests en kampioenschappen.

Dit zijn onze koffies gemaakt met bonen van Eyasu